Results 1 to 3 of 3

Thread: Onderzoek en genezing

 1. #1

  Onderzoek en genezing

  http://www.dwarslaesie.nl/teksten/onderzoek2.html

  Hier weer een overzicht van de laatste ontwikkelingen voor wat betreft het laesie gebeuren.
  Dit overzicht is samengesteld door Peter Claessen, hiervoor onze dank.

  30 juli 2002

  Er zijn de laatste 8 maanden wel een paar trials gestart, vooral m.b.t. OEG cellen maar in de V.S. waar maar 1 nieuwe trial gestart is is het toch flink achter gebleven bij de verwachting.

  Over de lopende trials het volgende;

  Diacrin (www.diacrin.com) die in mei 2001 zijn begonnen met varkens stamcellen in mensen te transplanteren heeft de laatste 8 maanden niks meer laten horen over evt. vooruitgang. Ze vertelden 8 maanden geleden dat ze positief waren over de resultaten tot dan.Ik weet dat 1 patient tot nu toe geen enkele vooruitgang heeft geboekt en dat er 1 is overleden(doodsoorzaak stond los van de trial)
  NeoTherapeutics (www.neotherapeutics.com) heeft eind april bekendgemaakt dat de resultaten met Neotrofin in hun fase 3 trial voor Alzheimer's patiënten niet goed genoeg waren om het door de FDA goedgekeurd te krijgen wat een flinke teleurstelling is.Eind mei hebben ze interim resultaten bekendgemaakt van hun fase 2 trial voor Parkinson's patiënten, hiervan waren de resultaten iets hoopgevender maar de trial is stopgezet om hem in een andere vorm opnieuw te doen in de hoop dat er dan een blijvend positief resultaat optreedt, wat nu niet het geval was. Over de resultaten van de fase 2 trials in dwarslaesiepatiënten is nog niks bekend maar het vooruitzicht op een positief resultaat wordt er niet beter op na deze resultaten. Dit is erg jammer want Neotrofin kun je gewoon oraal innemen en heeft in ratten aangetoond de aanmaak van stamcellen en zenuwen te bevorderen.

  Acorda Therapeutics (www.acorda.com) heeft vorige week 2 fase 3 trials aangekondigd om Fampridine-SR op 360 patiënten te gaan testen.Fampridine-SR wordt oraal ingenomen en is in trial voor mensen met chronische, incomlete dwarslaesies. Het bevordert de signaaldoorgifte van nog intact zijnde, maar gedemyelineerde zenuwen.Het werkt bij ongeveer 1 op de 3 dwarslaesiepatiënten en wordt nu met name getest op afname van spasticiteit en bevordering van blaas/darm en sexuele functie, er kan ook motorisch en gevoelsherstel optreden. Het zou als het wordt goedgekeurd waarschijnlijk in 2004 op de markt zijn in de V.S. Wel is het nu al via internet te bestellen onder de naam 4-aminopyridine (4-AP) maar dat is niet dezelfde kwaliteit als die ze nu aan het ontwikkelen zijn en er zijn niet veel mensen die echt veel functieherstel hebben na het gebruik hiervan (je moet het ook blijven slikken).

  Proneuron (www.proneuron.com) heeft de gewenste 8 patiënten met complete, acute laesies in Israël inmiddels geopereerd en heeft inmiddels in Brussel ook al 4 mensen behandeld (tot eind mei) door witte bloedlichaampjes in het ruggenmerg te transplanteren. Ik weet van die 4 mensen in Brussel dat er 1 wat gevoel heeft teruggekregen en de rest nog geen herstel had maar ze waren ook allemaal korter dan een half jaar na hun operatie. Er is ruim 7 maanden geleden ook een Nederlandse jongen in Israël geopereerd maar die heeft tot nu toe geen functieherstel. Van de andere 7 patiënten heb ik al een tijd niks gehoord maar ik weet dat er in ieder geval 1 flink functieherstel had en een paar licht functieherstel. Ze gaan de trial naar de V.S. uitbreiden en starten daar waarschijnlijk begin 2003.

  Dr.Cheng heeft nog steeds de resultaten van zijn studie niet bekend gemaakt (wat hij vorig jaar oktober al zou doen) en ik ken nu 3 mensen die zich door hem hebben laten behandelen en die hebben niet of nauwelijks herstel. Ze hebben wel alle 3 niet de "periphal nerve bridging" operatie ondergaan. Maar ik ben bang dat het toch niet zo veelbelovend is als aanvankelijk werd gedacht (de vrouw van de Taiwanese president zou zich, in principe, ook door hem gaan laten behandelen maar dat is ook nog steeds niet gebeurd).

  De trial in Moskou door Dr.Bruhovetsky is gestopt omdat slechts 40% reageerde na met embryo stamcellen te zijn geïnjecteerd, bovendien was het herstel bij die 40 % ook maar zeer beperkt. Ook heeft hij een paar mensen met OEG/Schwanncellen (uit foetusweefsel) behandeld maar ook dat was niet echt een succes. Die jongen die zich ook door hem heeft laten behandelen heeft geen enkel herstel.Maar Dr.Bruhovetsky wil een nieuwe trial opstarten waarover ik verderop meer zal schrijven.

  De volgende nieuwe trials zijn gestart:

  - In Yale hebben researchers vorig jaar bij een MS patiënt Schwanncellen (die ze uit een zenuw uit zijn enkel hebben gehaald) in zijn hersenen geïnjecteerd. In maart hebben ze dit bij de 2e patiënt gedaan, nadat ze een biopsie hadden gedaan bij de 1e patiënt (die dus hoopgevend moet zijn geweest). Ze willen dit bij nog 3 patiënten herhalen die steeds meer Schwanncellen krijgen geïnjecteerd. Die Schwanncellen zouden voor remyelinatie van gedemyelineerde zenuwvezels moeten zorgen. Deze fase 1 trial is dus wel voor MS patiënten maar zou ook voor dwarslaesiepatiënten functieverbetering op kunnen leveren als het ruggenmerg niet helemaal door is (en dat geldt maar voor een paar procent, de meeste mensen met een complete dwarslaesie hebben nog wel zenuwvezels die voorbij de laesie lopen maar gedemyelineerd zijn en daardoor niet werken). Er is dus een redelijke kans dat dwarslaesiepatiënten in een later stadium ook voor deze trial in aanmerking komen en dan fase 1 (die is om de veiligheid te testen) over mogen slaan.

  - In Portugal hebben zijn ze vorig jaar met 2 trials gestart. Eén willen ze nog geheim houden en die jongen die de operatie heeft ondergaan weet zelfs niet helemaal precies wat ze nu bij hem hebben gedaan. Het is vrij dubieus maar hij heeft wel redelijk functieherstel. Maar die andere is in Lissabon en daarbij transplanteren ze de "olfactory mucosa" (gedeelte van je reukorgaan wat ze via een endescoop uit je neus halen) in het ruggenmerg van mensen met een chronische dwarslaesie. Het transplantaat bestaat uit OEG cellen, stam cellen, zenuwen en Schwanncellen. Ze hadden tot vorige maand 4 patiënten behandeld. De eerste al vorig jaar juli en nog 3 daarna, de eerste is redelijk verbeterd (was compleet zou nu kunnen staan, niet lopen), de 2e had geen herstel al was daar een reden voor en de overige 2 lichte krachts en/of gevoelsverbetering maar die zijn nog niet zolang geleden geopereerd. Ze willen nog 15-20 mensen opereren.

  - In Italië is een stamcel trial gestart voor ALS patiënten en kinderen met dwarslaesie. Tot enige maanden geleden waren er 4 met ALS behandeld en 1 kind met een dwarslaesie. Deze trial is expliciet bedoeld om te kijken of de stamcellen "motorneurons" kunnen vervangen, dus niet voor regeneratie van zenuwvezels want dat kunnen stamcellen (nog) niet.

  - In Australië hebben ze afgelopen maand als eerste ter wereld OEG cellen uit de "mucosa" (een gedeelte achter in je neus) gehaald, vervolgens vermenigvuldigd en de 14 miljoen cellen daarna in het ruggenmerg geïnjecteerd van iemand met een complete, chronische (> 6 maanden) dwarslaesie gedurende een 8 uur lange operatie. Ze willen nog 3 mensen behandelen maar trekken 3 jaar uit voor ze evt. met fase 2 beginnen wat behoorlijk lang is en benadrukken dat de fase 1 bedoelt is om de veiligheid te testen en elke functievooruitgang meegenomen is. Maar dit is toch wel een van de meest veelbelovende therapieën en mag je toch wel wat functieherstel verwachten.

  - In China is een trial met OEG cellen die ze uit foetusweefsel hebben gehaald gestart, ze hadden daar tot en met februari 14 mensen behandelt met een chronische dwarslaesie (> 6 maanden) die allemaal herstel vertoonden na de behandeling. Eén v.d. researchers heeft in het lab van Dr.Wise Young in de V.S. gewerkt en Dr.Young verklaarde pas dat er ondertussen al 100 patiënten zijn behandeld in Beijing.

  Zoals je ziet is OEG "hot", in de V.S. zijn er minimaal 3 centers die permissie hebben gevraagd om ook een human trial met OEG cellen te starten. Nou zijn OEG cellen in theorie ook wondercellen omdat ze zenuwvezels kunnen regeneren,remyelineren en een goed klimaat voor zenuwgroei op de plaats van de laesie kunnen creëren. Ze kunnen alleen geen "motorneurons" vervangen maar dat is maar voor een zeer beperkt aantal mensen nodig. Sommige researchers zijn heel enthousiast over het te verwachten functieherstel en andere zijn getemperd. Ramon Cueto beweerde dat in ze ratten met "transection models" (compleet doorgesneden ruggenmergen) gigantisch functieherstel heeft bereikt en schreef me dat ze denkt dat het net zo goed werkt in "contusion models", wat in verreweg de meerderheid van de dwarslaesiepatiënten voorkomt. Geoff Raisman heeft mij gegarandeerd dat hij zeer succesvolle human trials zal starten voor alle soorten laesies (dus ook chronische) en waarschijnlijk binnen 1,5 / 2 jaar. Een andere vooraanstaande onderzoeker (Lu) heeft pas geleden aangetoond dat OEG cellen in bijna chronische laesies bij ratten inderdaad nog flink functieherstel teweeg bracht. Maar ook dit was in "transection models" en Dr.Young probeert al heel lang, tevergeefs, in "contusion models" regeneratie te bewerkstelligen en er is ook nog steeds geen enkel gepubliceerd rapport dat bewijst dat het in "contusion models" werkt(al zit er wel eentje aan te komen). Ook vindt hij de mate van regeneratie die OEG laat zien niet heel erg bijzonder dus zou je ervoor moeten zorgen dat of de OEG cellen "krachtiger" worden bv door ze genetisch te manipuleren of de vijandige omgeving die bestaat uit MAG,NOGO en CSPG te neutraliseren. Novartis is bezig met een antistof tegen NOGO te testen op apen (de belangrijkste oorzaak waarom zenuwvezels niet over lange afstanden groeien).

  In de V.S. is een dwarslaesiepatiënt een project gestart waarbij hij een bekende researcher heeft ingehuurd plus nog een paar andere researchers en die hebben als doel om al binnen 1,5 jaar met een combinatietrial voor mensen te beginnen. Ze wachten nu tot de rattenlaesies chronisch zijn en gaan dan experimenteren met genetisch gemanipuleerde stamcellen, groeifactoren en evt. ook nog OEG cellen of iets wat daarop lijkt ("enteric glia" of de gehele "olfactory mucosa"). Het project kost 260.000$ totdat ze met mensen gaan beginnen en ze hebben nu bijna 200.000$ ingezameld.

  Twee jongens met wie ik veel contact heb zijn nu ook zoiets aan het opzetten maar dan voor een human trial in Rusland . Dit project kost slechts 130.000$ en is inclusief de kosten voor 5 mensen die dan begin volgend jaar geopereerd zouden kunnen worden als Dr.Bruhovetsky binnenkort al zou kunnen beginnen met het testen van de combinatietherapie(en) op ratten. Maar ze hebben nog wat problemen met het opstarten van het project dus het zal wel wat uitlopen. Dr.Bruhovetsky beschikt wel over goede faciliteiten en heeft al veel ervaring met het transplanteren van cellen in ruggenmergen. Hij zegt de beschikking te hebben over embryostamcellen, cytokines, groeifactoren, 2 verschillende hydrogel polymer bridges en de kennis om OEG cellen uit de "mucosa" (gelegen in de neus) te halen. Als hij er inderdaad in zou slagen om een succesvolle combinatietrial voor mensen in elkaar te zetten zou dat natuurlijk geweldig zijn want dan zou je voor 14.000$ in Rusland geopereerd kunnen worden en hoef je niet eerst 6-9 jaar te wachten voor een therapie in de V.S. wordt goedgekeurd en je als buitenlander ervoor in aanmerking komt. De kosten zijn verschrikkelijk laag alleen jammer dat de kennis in Rusland ook veel minder is en jezelf, zeker in het begin een soort proefrat bent.

  Ondanks dat al ruim 10 jaar geleden in Duitsland werd aangetoond dat loopbandtraining functieherstel in dwarslaesiepatiënten teweeg bracht dringt dat pas de laatste jaren door tot andere researchers en de revalidatiecentra. Aanvankelijk was men zeer sceptisch maar nu is men er toch ook wel van overtuigd dat het voor incomplete dwarslaesies zeer effectief kan zijn. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat 20-40% van de deelnemers na deze training zelfstandig kan lopen (iets wat ze daarvoor nog niet konden). Wel suggereren de meeste studies dat je bijna dagelijks moet trainen en dat gedurende maanden moet volhouden om dit te bereiken. Dit zal dan ook zeer waarschijnlijk deel gaan uitmaken van de meeste toekomstige human trials om de functieverbetering te maximaliseren (in ieder geval bij de komende IN-1 studies waarbij ze gebruik zullen maken van de Lokomat, een apparaat waarbij alles volledig geautomatiseerd verloopt).

  Stimulatie d.m.v. elektroden in je ruggenmerg van de "Central Pattern Generator for locomotion" die bij L2 ligt is tot nu toe bij ongeveer 12 mensen toegepast en die hadden er allemaal baat bij. Het wordt toegepast in Wenen door dokter Dimitrijevic en in Phoenix door dokter Herman. In februari kwam Herman met een persbericht over een 44 jarige man die spectaculaire vooruitgang had geboekt hiermee. Hij had een incomplete dwarslaesie en nadat hij een tijdje loopbandtraining had gehad kon hij met een rollator 15 meter in 2,5 minuut lopen (wat al wel een vooruitgang was). Na stimulatie van de "CPG" ging hij met sprongen vooruit en na 6 weken deed hij er nog minder dan een minuut over. Na 4 maanden kon hij bijna 300 meter lopen. Deze techniek activeert geen spieren maar zorgt ervoor dat het lopen veel gecoördineerder verloopt waardoor je veel minder snel moe wordt.

  De huidige stand van zaken m.b.t. tot embryo stamcel onderzoek is dat het therapeutisch klonen van embryo's (wat waarschijnlijk noodzakelijk is voor succes omdat als de stamcellen niet je eigen DNA bevatten ze in principe worden afgestoten door het lichaam) in de V.S. nog steeds gedoogd wordt omdat het wetsvoorstel van Bush om dat te verbieden er nog steeds niet doorheen is. In Engeland en nog enkele andere landen is het wel wettelijk toegestaan. In november was er opeens groot nieuws toen ACT (een biotechbedrijf in de V.S.) naar buiten bracht dat het als eerste ter wereld een embryo had gekloond. Dit was dus pure onzin want ze hadden na ettelijke pogingen slecht één eicel tot de 6e cel fase gekloond en toen stierf ook deze. Dan bevatten ze nog niet eens stamcellen dus daar heb je niks aan. Maar vorige week verscheen het bericht dat China embryo's tot de 200e cel fase had gekloond zodat je er dus stamcellen van kan gebruiken. Ook komen er geregeld doorbraakjes met (embryo) stamcellen in het nieuws, zoals afgelopen week het nieuws dat ze in muizen van embryo-stamcellen werkende "motor neurons" (zenuwcellen die de spieren besturen) hadden gemaakt. Dit is met name van belang voor mensen met ernstige schade aan het ruggenmerg op cervicaal en lumbaal niveau omdat de "motor neurons" op dat niveau nodig zijn voor resp. arm en beenfunctie.Mensen met thorecale laesies hebben niet perse zenuwcelvervanging nodig, voor hun volstaat regeneratie en remyelinatie van de zenuwvezels.


  Overzicht van de lopende trials:
  1. Begië: Proneuron - activated macrophages - acute sci
  2. Italië: Dr.Brunelli - periphal nerve bridging - sci
  3. Taiwan: Dr.Cheng - periphal nerve bridging & special glue - sci
  4. V.S: Diacrin - pig stem cells - chronic sci
  5. V.S: Neotherapeutics - AIT-082 - acute sci
  6. V.S: Acorda - 4-AP - chronic sci
  7. V.S: Purdue - electronic device - acute sci
  8. Rusland: Novosibirsk - fetal nerve tissue - chronic sci
  9. China: periphal nerve bridging - sci
  10. Ierland: Dublin - electronic device - acute sci
  11. Italië: Dr.Franca - bone marrow stemcells - ALS & sci for children
  12. Portugal: Lissabon - olfactory mucosa - chronic sci
  13. Australië: Brisbane - autologous OEG cells - chronic sci
  14. China: Beijing - fetal OEG cells - chronic sci
  25 november 2001
  oudere en lopende trials
  Er zijn geen nieuwe trials gestart de laatste 3 maanden wat een beetje teleurstellend is want er zijn toch wel enige trials die in het verschiet liggen maar waar we toch nog wat langer op moeten wachten helaas.
  Over de lopende trials het volgende:
  Diacrin (www.diacrin.com) heeft tot nu toe 6 mensen geopereerd met varkens stam cellen en daarmee fase 1 afgerond. Ze zijn positief over de resultaten tot nu toe.Ze verklaarden afgelopen week dat de stam cellen flink aan het groeien waren en dat ze hoopten dat ze binnenkort voor remyelinatie gaan zorgen.Ik weet van 1 patient die 4,5 maand geleden is geopereerd dat hij nog geen verbetering heeft bemerkt(maar hij was een slechte kandidaat,veel teveel littekenweefsel bleek bij operatie).
  Neotherapeutics (www.neotherapeutics.com) had eind augustus inmiddels 7 patienten oraal Neotrofin toegediend en kondigde toen aan de trial flink uit te gaan breiden en in totaal 30-40 mensen te gaan behandelen.Aangezien ze Neotrofin(AIT-082) ook voor chemoterapie,Parkinson's en Alzheimer's in onderzoek hebben en wanneer het voor een therapie wordt goedgekeurd(mogelijk binnen 2-3 jaar) is het voor dwarslaesie patienten ook zo goed als zeker te bestellen is in de V.S.
  Over de 4-AP trial (www.acorda.com) geen nieuws, het is wel nog steeds te bestellen bij "compounding pharmacies" en sommige mensen hebben positieve resultaten maar niet spectaculair.Het is ook niet dezelfde kwaliteit als ze in de trials gebruiken maar er zit weinig schot in dus dat zal waarschijnlijk toch nog wel minimaal 2 jaar duren voor het op de markt is.
  Proneuron (www.proneuron.com) gaan hun trial in Israël uitbreiden naar Brussel waar ze ook weer 8 patiënten met een acute dwarslaesie(binnen 3 weken) met "activated macrophages"(witte bloedlichaampjes) willen gaan opereren.Ze zijn tevreden over de resultaten van de tot nu toe behandelde patienten(bijna 8) en willen hun progressie nog minimaal 1 jaar volgen.Melissa Holey is de bekendste en heeft de meeste progressie geboekt al heb ik er al even niks meer over gehoord.
  Dr.Cheng (www.vghtpe.gov.tw/~nc/nrl/index_e.htm) heeft de afgelopen week verklaart dat hij "substantiële resultaten" met zijn studie heeft behaald en dat hij over 1 Ã* 2 maanden zijn resultaten bekend maakt(dus weer enige maanden later dan aangekondigt).Die jongen die zich ruim 4 maanden geleden door hem heeft laten injecteren met een "groeifactorcocktail" heeft geen progressie tot nu toe maar heeft zich dus ook niet laten opereren waardoor zijn kansen op herstel groter waren geweest.Er heeft zich wel weer iemand laten behandelen 3 weken geleden maar die heeft ook nog geen progressie tot nu toe.
  Over de trials in Rusland geen officieel nieuws.Ik heb wel contact gehad met die jongen die zich 5 maanden geleden heeft laten injecteren met embryostamcellen maar hij heeft nog geen progressie.Hij heeft wel contact met iemand die dezelfde behandeling heeft ondergaan en pas na 11 maanden vooruitgang boekte.Ook met 2 mensen die zich tegelijkertijd met hem met OEG/Schwanncellen hebben laten behandelen en daarvan heeft er 1 lichte vooruitgang geboekt maar niet spectaculair allemaal.In ieder geval niet wat ze claimen maar het is nog te vroeg voor een eindoordeel.
  Over de komende IN-1 trial is wel goed nieuws te melden nl. dat Nijmegen(Radboud) 1 v.d. 4 Ã* 5 klinieken is die deelneemt aan deze trial die weliswaar aanvankelijk alleen voor acute dwarslaesies is maar in de toekomst waarschijnlijk ook voor chronische dwarslaesies gehouden wordt.Al heb ik net uitgebreid met de wetenschappelijk coördinator gesproken en ze gaan nog 2 uitgebreidere apentrials houden waardoor het dus nog minstens 2 jaar duurt voor deze trial begint wat weer een teleurstelling is.
  Verder heeft Almudena Ramon Cueto aangekondigt dat ze eindelijk genoeg geld heeft om haar OEG transplantaties op apen te gaan testen nadat ze bij ratten met compleet doorgesneden ruggenmergen redelijk functieherstel heeft weten te bereiken.Ze wil in de lente van 2002 beginnen en de experimenten duren 2 jaar.Mocht ze bij apen ook positieve resultaten behalen dan zou er in 2004 -2005 een human trial inzitten die dan waarschijnlijk in Madrid en Miami wordt gehouden.Op zich is OEG wel een van de meestbelovende therapieën van dit moment al zal het waarschijnlijk toch ook gecombineerd moeten worden met andere therapieën(zoals bv. stamcellen of groeifactoren) voor echt spectaculaire resultaten.
  Bush heeft zoals verwacht een compromis gesloten door onderzoek met embryostamcellen met behulp van overheidsgeld niet te verbieden maar alleen toe te staan op de al bestaande ongeveer 60 embryostamcellijnen.Maar die stamcellijnen zijn nog lang niet allemaal geschikt voor gebruik,of in het bezit van bedrijven die er veel geld voor willen hebben etc. en ook is het zeer waarschijnlijk dat er nieuwe stamcellijnen nodig zijn voor genezing van alle ziektes.De hype die nu een beetje aan het ontstaan is rond embryostamcellen is wat overdreven(er stond bv. onlangs een artikel in Elseviers waarin ze beweerden dat ze eigenlijk bijna alle ziektes bij ratten al konden genezen wat sterk overdreven is,er werd zelfs de suggestie gewekt dat ze dwarslaesies ook al konden genezen bij ratten).Zeker wat dwarslaesies betreft duurt het nog geruime tijd omdat dat een van de moeilijkste dingen is om te genezen.Voor Parkinson en diabetes bv is het makkelijker omdat ze de stamcellen "alleen" hoeven te differentiëren tot cellen die dopamine resp. insuline produceren om het te genezen.Maar bij een dwarslaesie is het allemaal wat ingewikkelder.Ook is er nog onzekerheid of de embryostamcellen zich niet ontwikkelen tot teratomen(tumoren).Al zijn er in Rusland,de V.S en China al vele honderden mensen met embryo- of foetusstamcellen behandeld en nog geen gevallen hiervan gemeld maar dit gebeurd pas sinds 10 jaar en de meeste daarvan zijn zelfs pas de afgelopen jaren behandeld.Wel is het zeker hoopvol omdat embryostamcellen heel slim zijn en als je ze injecteert ze zelf weten waar ze nodig zijn alleen moeten ze dusdanig genetisch gemanipuleerd worden zodat ze nog effectiever en veiliger(zodat ze zich niet blijven differentiëren en kunnen uitgroeien tot tumoren) zijn.Ook zouden ze voorlopig nog het beste in combinatie met een andere therapie gebruikt kunnen worden voor optimaal resultaat want voor het hele DNA en genmysterie ontrafelt is duurt waarschijnlijk nog wel een hele tijd (al is het moeilijk te voorspellen).
  Nieuwe onderzoeksresultaten
  21 augustus 2001 Nieuwe trials
  Er zijn helaas geen nieuwe human trials begonnen de laatste weken. Wel is in Zwitserland bekend gemaakt dat ze bezig zijn met de voorbereidingen van de IN-1 human trial. Ze willen die trials in 4 klinieken in Europa (ik denk in Zwitserland en Duitsland) gaan houden en groots aanpakken (o.a. een super MRI aanschaffen, uitgebreide training na operatie d.m.v. robot loopmachines etc.). Het nadeel daarvan is wel dat het nog wel een tijdje gaat duren voor ze alles georganiseerd hebben en de trial waarschijnlijk pas over 1,5 Ã* 2 jaar gaat beginnen.Ook is het zo goed als zeker alleen voor acute dwarslaesies en wordt het nog niet in combinatie met NT-3 (een groeifactor waardoor het resultaat nog beter wordt) gedaan omdat ze dat nog te weinig hebben getest (en de licenties bezit Amgen en Regeneron dacht ik). Novartis heeft de licentie van IN-1 dus er zit geld genoeg achter waardoor ze dus veel mensen kunnen laten deelnemen. IN-1 is een anti-stof tegen NOGO (een proteïne in je ruggenmerg die de zenuwgroei blokkeert) en is uitgebreid op acute en chronische rattenlaesies en acute apenlaesies getest met goede resultaten (bij acute laesies beter dan bij chronische maar dat is altijd). Ook zijn ze nu bezig met chronische apenlaesies. Maar dit is één van de weinige middelen die in ratten hebben bewezen axons (zenuwfibers) over lange afstanden te laten groeien.
  Diacrin
  Over de lopende trials ook niet zoveel nieuws eigenlijk. Diacrin heeft inmiddels 5 mensen geopereerd en 1 daarvan is pas geopereerd en heeft meer spasme en pijn nu en nog geen verbetering maar dat wordt ook pas na een paar maanden verwacht.
  Dr. Kao en Dr. Cheng. Ook zijn er steeds meer mensen die naar Ecuador gaan om zich door Dr.Kao te laten opereren omdat hij waarschijnlijk toch wel redelijke resultaten heeft. Maar Dr.Cheng's therapie lijkt mij toch beter. Die jongen die eind mei naar Taiwan is gegaan heeft zich laten behandelen maar heeft alleen voor de injectie van de groeifactorcocktail (zgn "nerve glue" met 4 of 5 onbekende stoffen) gekozen wat hem fl.10.000,- kostte. Het was beter om ook een stuk zenuw uit het been (perifeer zenuw) in het ruggenmerg te planten (kosten fl.25.000,-) maar dat heeft die niet gedaan omdat Dr.Cheng niet voor 100% kon garanderen dat de toekomstige therapie niet negatief zou beïnvloeden. Hij zou na 3 maanden functieherstel moeten krijgen en als dat het geval is na een half jaar weer een injectie kunnen krijgen voor verder herstel. Wat ik wel hoopgevend vind is dat de "First Lady" van Taiwan die al 16 jaar een dwarslaesie heeft zich door hem gaat laten opereren, dus zowel de perifeer zenuw transplantatie en de groeifactorcocktail injectie en evt. littekenverwijdering (zie artikel). Het lijkt me dat als zijn resultaten niet goed zijn zowel Dr.Cheng als de "First Lady" dit toch niet zo snel zouden doen. Maar laten we eerst de resultaten maar eens afwachten die hij na september zal publiceren.
  NeoTherapeutics
  Verder heeft NeoTherapeutics een maand geleden bekend gemaakt dat 3 mensen aan hun human trial hebben meegedaan en dat ze de trial naar meerdere ziekenhuizen gaan uitbreiden. De deelnemers krijgen gedurende 12 weken Neotrofin oraal toegediend en dat stimuleert de zenuwgroei (de afgelopen week hebben ze bekendgemaakt dat bij ratten na één dosis 32% meer hersenstamcellen aanwezig waren in de hippocampus die weer kunnen uitgroeien tot zenuwen en astrocieten). Link: www.neotherapeutics.com

 2. #2

  translator needed


 3. #3
  Senior Member
  Join Date
  Jul 2001
  Location
  The Netherlands
  Posts
  191
  Sinbad,

  Funny that you've found this. It's from the website of the Dutch Spinal Cord Organisation.I write articles for them which will be publiced on their website and being emailed to their members, some rehab doctors, organisations etc.
  It's about the current progress in research(mainly focused on human trials because in the Netherlands most people are very sceptikal about a cure so probably not very interested in rat trials).
  Sorry but I am not going to translate it but (almost) everything is already published on the CareCure forums so nothing special.

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •